Tiedote

Siunsoten yhtymähallitus on 31.10.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa laajat yhteistoimintaneuvottelut.
 

Olemme myös järjestönä saaneet neuvotteluilmoituksen työnantajalta.
Työnantajan pyynnöstä jokaisesta järjestöstä tulee asettaa kaksi neuvottelijaa neuvotteluihin.
Superilaisina neuvottelijoina ovat pääluottamusmiehet Tarja Orbinski ja Mirva Kuronen.

Neuvotteluja käydään 12.11.2019 – 18.1.2019 välisenä aikana.

 

Neuvottelujen aikana tehdään ehdotuksia, selvityksiä ja valmisteluja sopeuttamiskohteista neuvotteluja varten. Neuvottelujen aikana ei tehdä päätöksiä, eikä neuvottelujen kulusta tai sisällöistä informoida ulkopuolisia. Neuvottelujen tulos tulee julkiseksi neuvottelujen päätyttyä.

Tavoitteena on löytää toimenpiteet, joilla saavutetaan noin 20 miljoonan euron pysyvät säästöt. Toimenpiteitä etsitään laajasti kaikista kustannuseristä. Vasta viimeisimpinä vaihtoehtoina kyseeseen voivat tulla henkilöstön osa-aikaistaminen, lomauttaminen, irtisanominen, muutokset palvelusuhde-eduissa ja etuisuuksissa.

Tärkein viesti on, että jokainen jäsenemme tekee nyt sen työn mihin on työsopimuksella työnantajalle sitoutunut, kirjaa työaikansa työaikakirjanpitoon ja pitää lepotaukonsa kuten kuuluukin. Turhien pelkojen ja huhujen syntyminen aiheuttaa vain paniikkia ja työrauhan menetystä. Haluamme myös muistuttaa jäsentietojen tarkistamisen tärkeydestä. Jäsenen vastuulla on yhteystietojen ja työnantajatiedon ajan tasalla pitäminen liiton tiedoissa. Tällaisena aikana tietoa saatetaan jakaa tekstiviestein ja erilaisin tiedottein ja siten varmistetaan, että tieto myös tavoittaa jäsenet. Tiedot voi tarkistaa liiton sivuilla jäsensivujenkin kautta.

 

Ystävällisesti

Pääluottamusmies Tarja Orbinski, tarja.orbinski@siunsote.fi p.013337596
Pääluottamusmies Mirva Kuronen, mirva.kuronen@siunsote.fi p. 013334225